Du vil finne en del av de nyeste arbeidene under linker!

Image
"Ringer i vann gult/rødt/blått

Velkommen til mine hjemmesider

I mine arbeider har alltid fargen og billedrommet stått sentralt og vært drivkraften for maleriske undersøkelser. Motivkretsen dreide seg i mange år om hverdagselementer; ting som vi omgir oss med til daglig. De ulike elementene ble satt i kontrast til fargeflater og linjer, som løsrevet fra de konkrete elementene kunne oppfattes som helt abstrakte. Det er dualiteten mellom rom og flate og den formale bearbeidingen, som skaper dynamikk og blir den bærende gestalten i maleriene.


Gjennom mitt siste maleriske prosjekt ønsker jeg å si noe om fargens relativitet og at hver enkelt farge defineres av fargene de står i forhold til. Jeg jobber i serier hvor jeg undersøker fargeflater og hvordan mengdeforhold og størrelse påvirker fargene og romligheten. Jeg jobber hovedsaklig med teknikken tempera, av og til med innslag av olje, og ønsker å øke kunnskapen om materialbruk og teknikk gjennom dette prosjektet. Tempera har en helt spesiell kvalitet i forhold til romlighet i flaten og egner seg godt til store monokrome flater som blir jobbet fram lag på lag. Temperamaleriet gir en nesten fløyelsaktig overflate og skaper et vakkert og sanselig uttrykk. Øyet oppfatter samme farge forskjellig avhengig av hvordan lyset faller på flaten, noe som gjør at mange farger ligger og vipper innen ulike fargetemperaturer. Jeg forholder meg til direkte sansning i måten jeg bruker fargeflatene på og prøver ut og bygger opp serier på en perseptuell og intuitiv måte. 

 

Se en del foto fra utstillingen på Tag-Team Studio i Bergen i januar 2015

http://tag-team.no/index.php?/2015/grethe-unstad/


Her finner du en tekst Kunsthistoriker Hilde Marie Pedersen har skrevet om mine arbeider:

http://tag-team.no/files/gretheunstad.pdf


Fin artikkel av Trine Lotte Krogseth i Stjørdalens Blad

http://kib.no/blogg/rektor-grethe-unstad-i-stjordalens-blad/